Menu
MŠ Zlosyň
Mateřská školaZlosyň

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Legislativa

Přehled legislativy, dle které je řízena činnost mateřských škol

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Novela 561/2014 - školského zákona č. 82/2015 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 27/2016 ze dne 21.1.2016 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných.

Výše uvedené lze vyhledat na PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY  

O škole

Rychlý kontakt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8
1
9 10 11
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
1
24 25
26 27 28 29 30 1 2
MŠ Zlosyň

Kde nás najdete?

Zlosyň č. 200
277 44 Vojkovice

MŠ Zlosyň
nahoru